(CafeF) – Hôm nay (27/3), nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra rất mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu lớn. Trong khi đó lượng mua rất thấp.