Nhà đầu tư trong nước chuyển từ tranh mua sang tranh bán. Điểm nhấn của tuần là khối lượng giao dịch bùng nổ với trên 25,6 triệu đơn vị hôm 8/4 và lượng mua vào của khối ngoại tăng mạnh.