(CafeF) - Cơn khát cổ phiếu được giải tỏa, nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay mua vào các cổ phiếu blue-chip.> Nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán cao kỷ lục