Kể từ khi chính thức được công bố các mã đạt danh hiệu uy tín này đã được nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) mua vào khá nhiều.