Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HSX thuộc nhóm tài chính và bất động sản.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HSX thuộc nhóm tài chính và bất động sản.

Sàn HSX chứng kiến phiên bán ròng thứ 3 của khối ngoại với giá trị hơn 35,5 tỷ đồng và khối lượng hơn 3 triệu đơn vị.

GT ròng

KL ròng

AVF

-12,2

-1.022.000

BVH

-10,2

-166.560

CTG

-6,8

-298.970

PVF

-4,3

-444.750

SJS

-3,5

-216.230

HAG

-3,1

-131.820

PPC

-2,6

-389.060

ITA

-2,6

-332.060

DPM

-1,5

-52.900

VNM

-1,4

-10.100

Mã AVF của thủy sản Việt An bị bán ròng mạnh nhất về giá trị giao dịch (12,2 tỷ đồng). Chốt phiên, cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá 11.800 đồng, tăng 3,5%.

Các mã bị bán ròng nhiều trên sàn HSX là các cổ phiếu trong ngành tài chính và bất động sản. Điển hình phải kể đến các cổ phiếu BVH (bán ròng hơn 10 tỷ), CTG (6,8 tỷ) và PVF (4,3tỷ). Ngành bất động sản các cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều tiếp tục là SJS, HAG và ITA. Hầu hết các cổ phiếu này đều chốt phiên giảm giá.