Vừa qua dư luận xôn xao về việc Đền Và - một công trình kiến trúc, văn hóa độc đáo, được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1964, đang bị "bức tử". Sự thực thì không phải như vậy?