Đó là khẳng định của thầy hiệu trưởng của ngôi trường mà Hoa hậu đang theo học.