Liên quan đến việc gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về việc tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An do không có nguồn kinh phí nên phải trả lương cho giáo viên bằng chuối xanh và củi khô, ngày 19/1, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cho biết đó là thông tin không chính xác.