Dẫu nước mắt em đã khô. Cớ sao anh còn buồn vu vơ. Tình đã hết từ đây. Thôi em cứ vui cùng gió mây. Chẳng cần nói một lời cuối...