Công ty CP Cơ khí Chiến Thắng, quận Bình Thạnh - TPHCM phản ánh về việc lắp đặt tủ thiết bị viễn thông lấn chiếm đất của công ty.