Nhằm kiềm chế nạn béo phì trẻ em, đầu tháng 4-2008, chính phủ New Zealand đã ban hành bảng hướng dẫn học sinh ăn uống lành mạnh.