Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảnh báo như vậy tại buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan nhằm kiểm tra và chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ngày 12-4, tại Hà Nội