Hanoinet - Việc tuyên truyền một chiều, cung cấp không đầy đủ thông tin về sữa, theo Bộ Y tế, đã dẫn đến hiện tượng người tiêu dùng hoang mang, tẩy chay sử dụng các sản phẩm sữa nói chung, trong đó có sản phẩm sữa được sản xuất tại Việt Nam hoặc sữa được nhập khẩu không phải xuất xứ từ Trung Quốc,