(HQ Online)- Chiều ngày 5-9-2013, Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội đã công bố kết quả xét nghiệm các mẫu tăm vip và đũa dùng một lần tại các chợ trên địa bàn Hà Nội.

Đũa dùng một lần. Ảnh internet

Theo đó, Chi cục này đã lấy 6 mẫu tăm vip, 5 mẫu đũa dùng một lần để kiểm tra chất bảo quản, natrri sulfil, lưu huỳnh dioxit, kim loại nặng như asen, chì, cadimi.

Kết quả, các mẫu tăm và đũa có sử dụng natrri sulfil, chì, cadimi nhưng trong giới hạn cho phép (chiếu theo quy định trong thực phẩm) của Bộ Y tế. Còn chất bảo quản và asen tất cả các mẫu đều không phát hiện.

Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Thọ- Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội, đối với thực phẩm Bộ Y tế đã có quy định các chất được phép sử dụng nhưng đối với tăm tre, đũa dùng một lần đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể nên việc xét nghiệm này dựa vào giới hạn cho phép của thực phẩm (mặc dù tăm và đũa không phải mặt hàng thực phẩm).

Minh Châu