Cục ATVSTP, Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố nhanh chóng thông báo và khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua, sử dụng loại sản phẩm nước tương Tàu vị yểu Đông Cô chứa hàm lượng 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép.

Trước đó, Cục đã nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP tỉnh Tây Ninh phát hiện sản phẩm Tàu vị yểu Đông Cô sản xuất tại ấp Trường Thiện (xã Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh) có hàm lượng 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế. Đặc điểm nhận dạng là sản phẩm Tàu vị yểu Đông Cô loại đóng chai, trên nắp không có dòng chữ ĐÔNG CÔ và mặt sau của nhãn khi bóc ra không in cụ thể hàm lượng 3-MCPD. Đây là loại sản phẩm đã có kết quả kiểm nghiệm của Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. HCM và Trung tâm YTDP Tây Ninh với hàm lượng 3-MCPD>200mg/kg (trong khi quy định của Bộ Y tế hàm lượng này không vượt quá 1mg/kg). Nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Cục khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng này. Đồng thời, Cục chỉ đạo chi cục ATVSTP, thanh tra Sở Y tế các tỉnh phối hợp cơ quan chức năng thanh kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý triệt để toàn bộ sản phẩm Tàu vị yểu Đông Cô chứa 3-MCPD vượt tiêu chuẩn cho phép. Kiên quyết không để sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng ATVSTP lưu thông trên thị trường. Các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện báo cáo kết quả về Cục ATVSTP trước ngày 30.5.2011. Đông Bích