Ngày 1/12, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương (T.Ư) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp đưa chủ trương CCTP của Đảng vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan”.

Khong the “ep” nhan thuc ve cai cach tu phap - Anh 1

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư Lê Thị Thu Ba nhấn mạnh, “lơ mơ” về CCTP thì chủ trương CCTP không thể đi vào cuộc sống. Ảnh: Thảo Nguyên

Một kênh rất quan trọng làm cầu nối căn bản nhất cho việc đưa các chủ trương, nhiệm vụ CCTP đi vào cuộc sống là việc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, cán bộ chính trị, tư pháp, pháp luật cung cấp nội dung cơ bản về CCTP cho học viên, sinh viên, giúp họ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng có thể tham gia tư vấn chính sách, xây dựng và thực thi pháp luật với tinh thần CCTP.

Hiện các cơ sở giáo dục chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp đều đã đưa nội dung CCTP vào chương trình giảng dạy với hình thức, biện pháp đa dạng, mức độ khác nhau, phù hợp với đối tượng, điều kiện và mục đích đào tạo, bồi dưỡng.

Qua đó, “nhận thức, tư duy của cán bộ pháp luật, cán bộ có chức danh tư pháp về chủ trương, nhiệm vụ CCTP đã được nâng lên và tác động tốt đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước”, Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư đánh giá.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP T.Ư Lê Thị Thu Ba nhấn mạnh, sinh viên luật ra trường không có khái niệm về CCTP, cán bộ chính trị, cán bộ trong các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan tư pháp nói riêng mà “lơ mơ” về CCTP thì chủ trương CCTP không thể đi vào cuộc sống, không thể triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Thu Ba, giảng dạy CCTP là phải làm rõ được vấn đề cần “thấm” cho cán bộ, học viên để tăng cường nhận thức đầy đủ về CCTP bởi “nếu thực hiện CCTP mà cán bộ pháp luật, tư pháp bảo thủ thì kết quả CCTP sẽ khác với những người có tư tưởng đổi mới”.

GS.TS.Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, không thể “ép” nhận thức về CCTP mà cần đào tạo chính quy, bài bản. Trên cơ sở nghiên cứu khoa học để xây dựng giáo trình, chương trình giảng dạy liên quan đến hoạt động CCTP, bổ trợ tư pháp.

Ngoài ra, “cần lồng ghép CCTP vào chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và lãnh đạo chính quyền địa phương để nhận thức vai trò, vị trí của CCTP, vì CCTP không chỉ là việc riêng của cơ quan tư pháp, pháp luật”, TS.Nguyễn Văn Thuân gợi ý.

Nhưng để đưa chương trình CCTP vào giảng dạy đòi hỏi cán bộ giảng dạy phải có kiến thức chuyên môn sâu nên đại diện các cơ sở đào tạo cùng đề xuất thường xuyên tập huấn cho cán bộ giảng dạy, báo cáo viên. Tăng cường các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến CCTP và khuyến khích ứng dụng các kết quả nghiên cứu CCTP.

Ngoài ra, từ thực tế đào tạo tại Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), TS.Lê Đinh Mùi nhận thấy, cần chỉ rõ trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong đào tạo các nội dung CCTP, cũng như có sự phối kết hợp của các cơ quan để tăng số lượng giảng viên có chất lượng, hiểu biết sâu rộng về lý luận và thực tiễn hoạt động tư pháp, pháp luật và CCTP.

H.Giang