SGTT.VN – UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Cục điều tiết điện lực thẩm định các thông số đầu vào, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đề án giá bán điện của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) điện lực Hiệp Phước.

Theo UBND TP.HCM, đề án giá bán điện do công ty TNHH điện lực Hiệp Phước xây dựng thì giá bán điện được tính với giá là 20,16 UScent/kWh (tương đương 4.000 đồng/kWh) và giá điện trên được tính vào thời điểm giá dầu nặng (dầu FO) trên thị trường là 650 USD/tấn và sẽ được thay đổi phụ thuộc vào giá dầu thế giới. Giá điện này cao gấp 3,3 lần so với giá điện bình quân là 1.242 đồng/kWh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23.2.2011. Đặc biệt, mức giá bán điện 4.000 đồng/kWh nêu trên sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và người dân sinh sống tại khu vực do công ty TNHH điện lực Hiệp Phước cung cấp điện, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Tạo tình trạng không bình đẳng về giá giữa khách hàng mua điện từ công ty TNHH điện lực Hiệp Phước và khách hàng mua điện từ lưới điện quốc gia. UBND TP.HCM cũng cho rằng, không thể tồn tại hai mức giá bán điện khác nhau trên cùng một địa bàn. Do đó, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Cục điều tiết điện lực thẩm định các thông số đầu vào, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đề án giá bán điện của Công ty TNHH điện lực Hiệp Phước và xem xét hỗ trợ khoản chênh lệch giá bán điện nhằm bảo đảm giá bán điện thống nhất cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, UBND TP.HCM cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ Công thương và tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm lập phương án và kế hoạch tiếp nhận lưới điện để giao cho Tổng công ty điện lực TP.HCM triển khai bán điện trực tiếp cho Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Hiệp Phước và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.