Ngày 9/10, Hiệp hội Thép Việt Nam và các giám đốc của các công ty thành viên VSA trong lĩnh vực sản xuất phôi thép, cán thép xây dựng cả nước đã thống nhất không tiếp tục hạ giá thép thêm nữa.