Rất hợp lý khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp phía Bắc trong lúc nhiều khu công nghiệp đang phải bỏ trống vì ít “khách” hoặc gặp khó về đầu ra, dẫn đến cắt giảm nhân công, thậm chí tạm ngừng sản xuất.