Theo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư tam giác xã Tân Nhựt vừa được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt sẽ có diện tích 83,54ha thuộc ấp 2,4,6 xã Tân Nhựt.