Đoạn video của Liên đoàn Công nhân Vận tải Australia cho thấy nhân viên ở sân bay quốc tế Sydney, Australia phải ngủ trong điều kiện tồi tàn, ẩm thấp giữa những ca làm việc.

Thế Long (Video: Transport Workers Union)