ND- Khu vực miền trung - Tây Nguyên đang đối mặt nguy cơ bùng phát dịch sốt rét, nhất là các tỉnh bị ảnh hưởng của hai cơn bão số 9 và 11 như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên... Đó là nhận định của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Nguyên nhân chính của tình trạng bùng phát dịch sốt rét ở khu vực này là do các biện pháp phòng, chống sốt rét vừa thực hiện như hóa chất phun tồn lưu trên vách tường, màn tẩm hóa chất bị cơn bão số 9 và 11 cuốn trôi hết, không còn tác dụng phòng, chống ký sinh trùng sốt rét, cộng với tình trạng số người nhiễm ký sinh trùng sốt rét ngày càng tăng mạnh trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, lực lượng y tế địa phương chưa có biện pháp phòng, chống sốt rét khả thi cho nhóm người đi rừng, ngủ rẫy, di cư tự do. Bệnh viện tuyến huyện chưa đủ khả năng cấp cứu sốt rét ác tính. Người dân lại chưa có ý thức tự bảo vệ khi sống trong vùng sốt rét lưu hành nặng, nhất là tỷ lệ ngủ màn thấp, tạo điều kiện lan truyền dịch bệnh trên diện rộng. Trước thực tế nói trên, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn đã chỉ đạo các biện pháp phòng, chống sốt rét bổ sung như phun lại hóa chất, cấp màn tẩm hóa chất... Trong năm 2010, Viện cung cấp hóa chất diệt muỗi, màn tẩm hóa chất để bảo vệ 3,8 triệu người và số người được điều trị sốt rét là 242 nghìn người. Viện cũng tiến hành xác định cơ cấu ký sinh trùng và sự phân bố ở khu vực miền trung - Tây Nguyên, nghiên cứu mô hình thí điểm thanh toán bệnh sốt rét ở quy mô tuyến huyện, nghiên cứu ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc... Qua đó giảm số người mắc sốt rét 5%, số người chết do sốt rét 5% so với năm 2009. TRONG năm 2009, số trường hợp có ký sinh trùng sốt rét toàn khu vực miền trung - Tây Nguyên tăng 55,72%, trong đó khu vực Tây Nguyên tăng 74,68% so với năm 2008. Số người bị chết do sốt rét chiếm 80% trong cả nước.