(CafeF) - Nhiều người dân tại châu Á đang phải quay lại tình trạng nghèo đói mà họ mới thoát khỏi cách đây không lâu, quả là “ngày vui ngắn chẳng tày gang”.