Cơ quan giám sát các dịch vụ tài chính của Đức BaFin cho biết các ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới có thể thiệt hại tới 600 tỷ USD trước khi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay chấm dứt. Con số trên được đưa ra trong một nghiên cứu tổng thể của BaFin đánh giá thiệt hại mà các ngân hàng và cơ quan tài chính trên thế giới có thể phải gánh chịu từ cuộc khủng hoảng hiện nay. BaFin cho rằng con số thiệt hại trên là kết quả của việc đánh giá không đầy đủ về thị trường cho vay thứ cấp Mỹ và sự hoảng loạn trên các thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, theo BaFin, kết quả đánh giá này chỉ là "kịch bản xấu nhất có thể xảy ra", trong khi thiệt hại thực tế có thể chỉ ở mức 430 tỷ USD. Cơ quan này cho biết tổng thiệt hại của các ngân hàng cho tới nay là 295 tỷ USD, trong đó khoảng 10% là thiệt hại của các ngân hàng Đức. Các chuyên gia của BaFin lo ngại rằng ngoài lĩnh vực ngân hàng, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay có thể lan sang các khu vực khác của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.