(CafeF) - Yamato Life Insurance Co., tập đoàn bảo hiểm 98 năm tuổi của Nhật Bản, đã chính thức phải công bố phá sản.