Công ty cổ phần Incomnet vừa đưa ra chương trình khuyến mãi cho các khách hàng sử dụng dịch vụ văn phòng G-Office.