Kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công. Thuộc DA “Cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo (Km321 – Km406)”