(Chinhphu.vn) - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có từ 150 giường bệnh hoặc bệnh viện hạng II trở lên phải thành lập Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; dưới 150 giường bệnh phải thành lập Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn; các phòng khám đa khoa và các trạm y tế cần có nhân viên phụ trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Rất cần các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh Đó là yêu cầu bắt buộc đối với việc thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định trong Thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009. Ý thức được vấn đề quan trọng của việc kiểm soát nhiễm khuẩn, hiện nay Việt Nam là một trong 34 quốc gia tham gia Hiệp hội kiểm soát vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện trên toàn thế giới. Cũng theo đánh giá của TS Victor D.Rosenthal, Hiệp hội Chống nhiễm khuẩn Thế giới (INICC) thì tỷ lệ nhiễm khuẩn tại các nước đang phát triển hiện ở mức cao, do không có quy trình bắt buộc trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đồng thời hiện trạng nguồn lực thấp và hạn chế, kỹ thuật còn lạc hậu và không được cập nhật. Thông tư hướng dẫn chi tiết về quy trình kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm 9 điều, từ quy cách rửa tay bằng xà phòng đúng quy định đến những vấn đề mang tính vĩ mô như công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải với các yêu cầu vệ sinh tẩy uế buồng bệnh, vệ sinh ngoại cảnh, yêu cầu tổ chức giám sát vi sinh tối thiểu 6 tháng/lần… Theo thông tư thì những nhân viên vệ sinh làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh nhất thiết phải được đào tạo qua chương trình đào tạo của Bộ Y Tế và đảm bảo tối thiểu 1 nhân lực/150 giường bệnh. Thầy thuốc, nhân viên của Khoa (tổ) kiểm soát nhiễm khuẩn phải được đào tạo chuyên khoa và thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn. Để công tác kiểm soát nhiễm khuẩn đạt được kết quả tốt, Bộ Y Tế đã quy định cụ thể về cơ sở vật chất của từng phòng khoa, yêu cầu về trang thiết bị, nhân lực, về trách nhiệm của các tổ chức phòng ban chuyên trách, ý thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Từ nay tới cuối năm, khi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các Khoa, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách phải được khẩn trương thành lập và thường xuyên báo cáo tình hình. Như Hoa (Nguồn: Thông tư 18/2009/TT-BYT)