Nay VNG bỗng quyết định ra mắt máy chủ mới Cự Giải ngay hôm nay với thông điệp “chúng tôi trở lại để đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng game thủ”.

Trường Nghi