QĐND - Trong hai ngày (13 và 14-8), Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh-Phó tổng Tham mưu trưởng đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu tiến hành kiểm tra một số đơn vị thuộc Quân khu 2. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng và Đoàn công tác đã kiểm tra Trường bắn, thao trường huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn Xe tăng 406; Trường bắn, thao trường và tình hình công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy tại Sư đoàn 316.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh và đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng thao trường tại Sư đoàn 316.

Sau khi nghe báo cáo của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đánh giá cao các đơn vị, đặc biệt là Sư đoàn 316 và Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, trường bắn, bãi tập bảo đảm sát thực tế chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất quốc phòng. Công tác huấn luyện duy trì chặt chẽ, có nền nếp, bảo đảm tốt nội dung, thời gian, chương trình, phương pháp huấn luyện được đổi mới sát với đối tượng và nhiệm vụ. Sư đoàn 316 đã tạo được những chuyển biến tích cực trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Thời gian tới, Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác củng cố thao trường, trường bắn, bãi tập, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; áp dụng nhiều biện pháp đưa công tác quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật đi vào chiều sâu, chuyển biến vững chắc, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy. Đi đôi với cải tạo cảnh quan môi trường doanh trại chính quy xanh-sạch-đẹp, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quan tâm chăm lo bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG