Không chỉ có Ethion mà những chất khác có trong cam Thái Lan cũng sẽ được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) kiểm tra, phân tích