QĐND - Ngày 10-10, Đảng ủy Quân sự Trung ương tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và sơ kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội...