(PL)- Ngày 15-1, tại buổi giám sát công tác phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm và thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai trên địa bàn quận 1 của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM.