Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam Nguyễn Thành Long cho biết Hiệp đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước bỏ cơ chế cấp giấy phép nhập khẩu vàng.