Hiệp hội NĐT tài chính (Vafi) vừa có văn bản kiến nghị giảm tỉ lệ đại diện vốn tối thiểu từ 65% xuống 51% để DN dễ dàng triệu tập đại hội cổ đông (ĐHCĐ).