(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, TP Hải Phòng và Tập đoàn TKV tăng cường công tác quản lý khai thác than trên địa bàn, kiên quyết xóa bỏ các điểm khai thác than trái phép và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Đối với công tác quản lý vận chuyển, kinh doanh than, các địa phương trên cần lập quy hoạch cảng, bến, bãi trên địa bàn địa phương để phục vụ hoạt động kinh doanh than; duy trì thường xuyên các lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến đường bộ, đường sông, đường biển để phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu than trái phép trên địa bàn quản lý. Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm cán bộ, công nhân viên móc nối, tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân lấy cắp than từ mỏ hoặc mua than tiêu thụ trong nước rồi chuyển hướng xuất khẩu trái phép. Bộ Công Thương nghiên cứu về việc sửa đổi Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ và có văn bản đề xuất cụ thể, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV tiếp tục thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 26/4/2009 của Văn phòng Chính phủ và có tổng kết báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. * Đầu tháng 9 vừa qua, đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu than trên địa bàn tỉnh Hải Dương, TP. Hải Phòng. Trong đó riêng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, hiện có 24 bãi tập kết, buôn bán than, có lượng dự trữ khoảng từ 60 tấn, nằm ở địa bàn 8 huyện, thành phố. Năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, tỉnh xử lý 23 vụ vận chuyển than, khoáng sản có nguồn gốc không hợp pháp, xử phạt hành chính gần 63 triệu đồng; tịch thu 580 tấn than cám, gần 88 tấn than củ và 147 m3 than các loại (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường). Ngọc Hà (Nguồn: Công văn 7292/VPCP-KTN)