Ngày 16/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định kiện toàn thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng làm Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ và ông Nguyễn Hoàng Hiệp là 2 Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban này.

Thủ tướng cũng phê duyệt danh sách 12 ủy viên Ủy ban gồm lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng chỉ đạo và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Ủy ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các kế hoạch tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, các giải pháp phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự an toàn giao thông để phát huy tính hiệu quả, đồng bộ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2058/QĐ-TTg bổ sung kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và phí xuất cứu trợ, viện trợ năm 2011.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 90 tỷ 784 triệu đồng cho Bộ Tài chính từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2011 đã được Quốc hội quyết định để thanh toán chi phí thực hiện nhiệm vụ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia (68 tỷ 417 triệu đồng) và phí xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2011 (22 tỷ 367 triệu đồng)./.