Cuộc thi đã thu hút hàng nghìn cán bộ, kiều bào, lưu học sinh, người lao động… tạo nên một hoạt động chính trị sôi nổi ở ngoài nước, thể hiện tình cảm sâu nặng với Tổ quốc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…