Soo Young và Tiffany của SNSD đã thể hiện một hình ảnh mới mẻ trên tạp chí Vogue Korea số tháng 12.