- "Người đẹp ngàn cân" Kim Ah Joong lại tiếp tục lỗi hẹn với khán giả khi những tác phẩm điện ảnh của cô liên tục bị hủy bỏ vì những lý do không được tiết lộ. Có thể thấy 2008 không phải là một năm nay mắn của cô gái xinh đẹp này!