Diễn viên Kim Chi thích rất thích ngồi lắng nghe bạn bè. Nhưng cô lại hiếm khi tâm sự, thở than. Thế nên ít ai hiểu được cô.