Một cô gái 20 tuổi nhưng chỉ mang trí tuệ của một bé gái 7 tuổi trong phim truyền hình “On Air”.