(HHT_Online) Thời gian này, Kim Min Hee vừa có mặt trên sóng truyền hình, vừa công khai tình yêu và còn là nhà thiết kế nữa nhé, oách chưa!