Ngày 24.3, Thủ tướng Samak Sundaravej dẫn đầu phái đoàn quan chức Thái Lan gồm 30 người, đến thăm VN theo thông lệ ASEAN.