Con gái chung của Kim Tử Long và người vợ đầu đã kết hôn.

Nguyễn Thành