Các khu nhà trong resort giờ không đơn thuần chỉ do chủ đầu tư cho thuê.