Hơn 10 thanh niên đang ngồi uống bia thì có một nhóm thanh niên khác khoảng 15 người đi xe taxi đến. Vừa đến nơi, nhóm đi xe taxi liền lao tới áp sát, dùng dao tông, mã tấu..., xông vào đâm chém liên tiếp nhóm thanh niên đang ngồi nhậu.