---Quote (Originally by Nang_hog)---mình hút sữa mẹ ra đc nhiều, con không bú hết , nhưng cứ 3 tiếng mình hút 1 lần để duy trì sữa mẹ, hút ra con ko bú đến lại cho vào tủ lạnh, khi lấy ra làm ấm cho con bú, nó vẫn không bú hết, sữa đó còn dùng lại đc không? bỏ đi thì uổng lắm nhỉ, các mẹ vẫn làm...

mình hút sữa mẹ ra đc nhiều, con không bú hết , nhưng cứ 3 tiếng mình hút 1 lần để duy trì sữa mẹ, hút ra con ko bú đến lại cho vào tủ lạnh, khi lấy ra làm ấm cho con bú, nó vẫn không bú hết, sữa đó còn dùng lại đc không? bỏ đi thì uổng lắm nhỉ, các mẹ vẫn làm như nào thế? Trích dẫn: Nguyên văn bởi Nang_hog mình hút sữa mẹ ra đc nhiều, con không bú hết , nhưng cứ 3 tiếng mình hút 1 lần để duy trì sữa mẹ, hút ra con ko bú đến lại cho vào tủ lạnh, khi lấy ra làm ấm cho con bú, nó vẫn không bú hết, sữa đó còn dùng lại đc không? bỏ đi thì uổng lắm nhỉ, các mẹ vẫn làm như nào thế? chào các mẹ: Mẹ nó hút sữa thừa ra bảo quản trong các bình sữa hoặc là túi trữ sữa mà bạn nên đùng sản phẩm của medela ấy đảm bảo chất lượng sữa hơn