Mấu chốt của mục tiêu kiềm chế và kéo giảm TNGT của năm 2008 có hoàn thành hay không phụ thuộc vào chính công tác đảm bảo ATGT và kéo giảm TNGT trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2008 sắp tới…