Kính sát tròng như một máy tính nhỏ để kiểm tra đường huyết. Ảnh: TLCK

Kính sát tròng như một máy tính nhỏ để kiểm tra đường huyết. Ảnh: TLCK

Những tròng kính thông minh, một máy tính không dây cực nhỏ chứa một bộ cảm đường huyết và một ăngten nhỏ hơn sợi tóc, được ghép giữa hai lớp vật liệu làm kính sát tròng. Tròng kính chạy bằng sóng radio trong không khí và được thiết kế để gửi dữ liệu về cho một điện thoại hoặc một thiết bị khác.

Khởi Thức